Szczególnie Polecamy

Praktyczny kurs ratownictwa morskiego

Cena: 1100 PLN

Termin szkolenia: 2022-05-13 - 2022-05-15

Najbliższe Rejsy

Brak rejsów

Najbliższe Szkolenia

Praktyczny kurs ratownictwa morskiego

Cena: 1100 PLN

Termin szkolenia: 2022-05-13 - 2022-05-15

Wymagania na stopnie żeglarskie przed 2006 rokiem

Patent żeglarza jachtowego

Żeglarz jachtowy uprawniony jest do:
 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
 • prowadzenia jachtów żaglowych niezatapialnych w regatach i treningu w porze dziennej pod nadzorem, po wodach morskich
 • osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą realizować uprawnienia wynikające z punktu 1 w porze dziennej i pod nadzorem.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego jest:

 • Ukończenie 12 lat i odbycie kursu szkoleniowego.


Patent sternika jachtowego

Sternik jachtowy uprawniony jest do:
 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń.
 • prowadzenia jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 40 m2 po morskich wodach wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od brzegu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na patent sternika jachtowego jest:

 • Ukończenie 16 lat i posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub ukończenie 18 lat i odbycie kursu szkoleniowego.
 • Odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich w czasie przynajmniej 200 godzin żeglugi, w tym minimum 100 godzin żeglugi na morzu pełnym.

Zalicza się staż przed uzyskaniem patentu żeglarza jachtowego, ale po ukończeniu 12.go roku życia.
Do stażu wymaganego na patent sternika jachtowego może być wliczone jedynie do 100 godzin żeglugi na jachtach o długości powyżej 21 m.Patent sternika morskiego jachtowego

Jachtowy sternik morski jest uprawniony do:
 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń.
 • prowadzenia jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 80 m2 po wodach morskich bez ograniczeń.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego jest:

 • Ukończenie 18 lat.
 • Posiadanie patentu sternika jachtowego.
 • Udział w minimum 3 rejsach morskich w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, po uzyskaniu patentu sternika jachtowego. Przynajmniej jeden z tych rejsów musiał odbywać się po wodach pływowych o skoku pływu min. 1,5 m.


Patent kapitana jachtowego

Kapitan jachtowy jest uprawniony do:

 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń.
 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach morskich bez ograniczeń.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na patent kapitana jachtowego jest:

 • Posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego.
 • Wykazanie się stażem przynajmniej 1000 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach morskich po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego a w tym:

  • co najmniej 400 godzin żeglugi w rejsach prowadzonych samodzielnie
  • co najmniej 300 godzin żeglugi w rejsach na jachtach o powierzchni ożaglowania większej niż 80 m2, w tym co najmniej 100 godzin na jachtach dłuższych niż 21 m.